SL / Novinky

17/3/2022

Brno získá nový most, jehož podoba vzešla z pera britského ateliéru William Matthews Associates s naší účastí

Společně s britským ateliérem William Matthews Associates jsme získali 1. místo v mezinárodní soutěži, jež vypsala Kancelář architekta města Brna.

Jako součást týmu se budeme na realizaci aktivně podílet. A co máme v plánu?

Krajinářské řešení organicky pracuje s tvarem břehů a vrací jim jejich biologickou hodnotu, řece umožňujeme její přirozený rozliv. Divokost a přirozenost místa vytvoří protipól jinak velmi urbanizované a pozměněné krajiny města.

V návrhu vegetace pracujeme s tématem geografické zonace s přechodem od měkkého luku, přes tvrdý luk až po městskou variantu dubohabřiny s cíleným doplněním nepůvodních dřevin.

Celkově bude plocha parku ponechána řízené sukcesi (s podporou spontánně vznikající vegetace), jen ve vybraných exponovaných plochách budou bylino-travní společenstva cíleně vysety. V takto divokém prostředí pak vysazené dřeviny vytvářejí výraznou liniovou strukturu, mimo jich však předpokládáme rozvoj dalších spontánních druhů dřevin, např. vrby jívy. Městská divokost přináší hodnotu nejen pro lidi, ale i pro další organismy.

Vizualizace: obr. 1, 2: 2DR, obr. 3, 4: monolot

Více informací najdete ZDE.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám