SL / Novinky

21/1/2014

Použitelnost krátkověkých prvků květinového dekoru ve veřejném prostoru

V zahradnické sezóně 2013 zahradník Ondřej Fous inicioval společný projekt Grandstand Annual Meadow Prague, na kterém jsme se podíleli. Projekt s podtitulem Vloni na olympiádě v Londýně, letos v Praze si kladl za cíl prokázat použitelnost krátkověkých prvků květinového dekoru ve veřejném prostoru. Žánrově jde o výsev autorské letničkové směsi Nigella Dunnetta, profesora z Sheffield University, která byla primárně určena pro louky Olympijského parku v Londýně při letních olympijských hrách v roce 2012. 

Předmět výzkumu

Pro potřeby projektu takového rozsahu bylo nutné vytvořit koncept bylinného patra, který bude vizuálně zcela originální a zároveň ekonomicky výhodný. Pro podstatnou část rozlehlých ploch mezi stadiony se nabízí prosté užití sečeného trávníku, jehož podstatnou nevýhodou jsou právě vysoké náklady na péči. Nigel Dunnett  se rozhodl Olympijské stadiony zahalit do zlaté stuhy letničkových záhonů z přímého výsevu, jeho kolega James Hitchmough je doplnil o obohacené louky a trvalkové kompozice. Design obou žánrů vyvolává silné estetické zážitky, které splňují požadavek nízkých vstupů pro založení. Jsou také potenciálně místem vysoké biodiverzity, a to nejen primárně vnesené flory, ale též sekundárně nabyté fauny, zejména drobných živočichů a hmyzu. Výzkum a vývoj dynamiky i interakce jednotlivých druhů vedoucí k sestavování cílových směsí pro tento projekt trval osm let.

Lokalita

Plocha pro výsev byla koncipována jako liniový doprovod cesty podél aleje Rudolfa Polického ve Ctěnicích, Praha – Vinoř.

Průběh a výsledek projektu

Souvrství substrátu i celá technologie výsevu byly dodrženy přesně dle dispozic britských kolegů. Směs klíčila zhruba 50 dní do prvního květu a následně kvetla od poloviny července do konce září. Předčasný mráz ukončil kvetení krásenek, v obvyklém roce by záhon měl své kvality ještě během října. Během sezóny se louka stala pohledově atraktivním doplňkem ovocné aleje, stejně tak byla atraktivní i pro hmyz, zejména včely a motýly. Záhonu dominovaly zejména chrpy, pakmíny, krásnoočka a krásenky. Doplňkem byly například hlaváče, třapatkovky a merlíky.

Po odkvětu louky byla původní alej, vysazená někdejším zámeckým zahradníkem Rudolfem Polickým, doplněna o nové jabloně a hrušně starých odrůd.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám