SL / Novinky

1/4/2020

Podzámecká zahrada Kroměříž / Dlouhý rybník

Dlouhý rybník je největší vodní plochou Podzámecké zahrady a jeho historii můžeme sledovat od první pol. 18. století, kdy se zde nacházelo panské bělidlo. Na plánu z konce 18. století je možné nalézt v místě dnešního rybníka menší vodní plochu, která pravděpodobně sloužila jako sádky. Během přeměny Podzámecké zahrady na krajinářský park v první pol. 19. století byl Dlouhý rybník upraven do současné rozlohy a tvaru.

V rámci projektu na celkovou obnovu Podzámecké zahrady je i odbahnění této vodní plochy včetně úprav a stabilizace břehových linií, které byly narušeny dlouholetou erozní činností.

Břehy dostávají nový zához z lomového kamene, dno je nově profilováno do původního stavu a přespádováno. Součástí každé vodní plochy budou nová dřevěná mola, sloužící jak pro vlastní servisní práce, tak pro návštěvníky zahrady.

Na základě kladných rozborů sedimentů bylo zjištěno, že je možné nadbilanční vytěžené bahno skládkovat a využít pro pozdější rekultivační účely.

Podobným způsobem dojde k revitalizaci celého vodního systému Podzámecké zahrady.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám