SL / Novinky

8/6/2020

Podzámecká zahrada Kroměříž / zpevnění břehů vodních ploch

Dlouhý, Divoký a Chotkův rybník

V rámci projektu na celkovou obnovu Podzámecké zahrady je kompletní revitalizace vodního systému, jejíž součástí je i odbahnění vodních ploch včetně úprav a stabilizace břehových linií, které byly narušeny dlouholetou erozní činností.

Veškeré břehy dostaly nový zához z lomového kamene, dna jsou nově profilována do původních stavů a přespádována. V současné době dochází k napouštění Dlouhého rybníka, kde jsou práce ukončeny.

Mlýnská strouha

Součástí vodního systému zahrady je i Mlýnská strouha, v rámci které opět dochází ke zpevnění břehů. Zde ale již bude úprava provedena na bázi přírodních materiálů, které zároveň zabrání svahovým erozním jevům, ke kterým dochází v současnosti. Strouha bude odbahněna a vysvahována do sklonu 1:2 a břehy budou opevněny svislým vegetačním opevněním, na které byly zvoleny zápletové plůtky ve třech vodorovných řadách nad sebou. Jako výplň je zvolen vrbový klest propletený mezi jednotlivé kůly. Po zapojení břehové vegetace se tyto plůtky pohledově ztratí a nebudou návštěvníky vnímány.

Opevnění začátku Mlýnské strouhy je provedeno hutněným kamenným záhozem s patkou z lomového tříděného kamene.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám