SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Urbanistická struktura Šlapanic vychází z těsností tradiční, moravské vesnice, postupně rozvinuté v město. Typickým prvkem lánové struktury jsou ulice od křivolakých, až po téměř rovné, či pozvolna oblé. Prolnuty mnoha dalšími obvyklými prostorovými prvky, jako jsou náměstí, plácky, rozcestí, nároží. Strukturu sídla v jeho centrální části tvoří vesnické bloky rodinných domů s rozsáhlými plochami vnitřní, soukromé zeleně – původně hospodářsko-užitkových zahrad. Směrem k okraji struktury přechází zástavba v menší bloky, stále s čitelným rozhraním veřejného a soukromého. Až po současnou obytnou zástavbu solitérními domy se uplatňuje modernistický koncept „bydlení v zeleni“. Městem od severu k jihu protéká vodní tok Říčka, jehož břehy mají pobytově i kompozičně celoměstský až (mikro)regionální význam. Řešené území tvoří areál a přiléhající ulice o velikosti celkové plochy přes 6 ha.

Krajinářské řešení vychází z venkovského kontextu. Spoluutváří a z pohledu pobytové kvality definuje veřejná prostranství, jak uvnitř řešeného území, tak v přirozeně posíleném napojení na navazující prostory města. Inspirací návrhu je lánová struktura zemědělské krajiny, která tradičně navazovala navenkovská sídla, kde ulice vymezují těsně přiléhající domy a zahrady přecházející v pole. Město svými rostoucími nároky pohlcuje typicky rozmanitou strukturu těchto úzkých, pestrobarevných proužků, které se postupně vytrácejí. Návrhem je navracíme a v různých kombinacích artikulujeme napříč veřejnými plochami v parku. Pracujeme s mozaikou měkkých břehů Říčky, přes intenzivněji upravený městský park až k tvrdému náměstí, kde vegetace přechází ve stromořadí červených dubů, jenž tak tvoří nástupní osu k sýpce. Přístupové směry jsou osázeny jednostranným stromořadím ve formě jilmů, které přirozeně navádějí k náměstí. Park má druhově pestré zastoupení stromového patra v čele s třešněmi, habry, duby nebo jeřáby. Stromy v celém území spoluformují prostory a atmosféru. Jsou důležité také jako přirozený nositel stínu, čímž pomáhají eliminovat negativní teplotní dopady a tím zvyšují pobytovou kvalitu.

Lokalita

Šlapanice

Datum projektu

soutěž 2022 / postup do 2. kola

Klient

město Šlapanice

Provedené práce

architektonicko – urbanistická soutěž na řešení nového centra města Šlapanice s důrazem na detail

Spolupráce

studioLibre, 4ct, Šmídová Landscape Architects

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám