SL / Reference

Projekt (Veřejné)

EVL Vrbenské rybníky / České Budějovice

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v evropsky významné lokalitě Vávrovské rybníky (studie 2019) Řešené území se nachází na jižním – jihovýchodním okraji evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (EVL) Vrbenské rybníky. Území je součástí přírodní rezervace (PR) Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma (OP), dále součástí ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 (PtO) Českobudějovické rybníky. Na části území se nachází lokální biocentrum ÚSES BC10 „Velký Vávrovský rybník“ a lokální biokoridor BK15 „k Lišovskému rybníku“.

Autoři vizualizací: neoVISUAL

Lokalita

České Budějovice

Datum projektu

projekt 2019

Klient

Město České Budějovice

Provedené práce

krajinářská architektura / rekonstrukce a obnova rybníků, realizace vodních tůní a mokřadů, revitalizace lesních porostů, zalesnění, návrh kompletní návštěvnické infrastruktury a pozorovatelen ptactva

Spolupráce

vodohospodářská část: MV projekt, vizualizace: neoVISUAL

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám