SL / Reference

Projekt

Generel Výstaviště Praha

Generel zeleně na Výstavišti poskytuje ucelenou strategii a návod, jak nakládat s venkovními prostory v tomto areálu.

Nejdůležitějším aspektem při návrhu bylo zahrnutí nabitého programu venkovních velkoformátových akcí typu koncerty, festivaly a jiné kulturní akce, které Výstaviště do značné míry v průběhu roku definují. Proto byl také kladen velký důraz na nové založení travnatých ploch, jejich následnou údržbu a také strategii využití těchto ploch tak, aby i po tak enormním zatížení, jaké nastává při těchto akcích, byly travnaté plochy regenerovatelné a tento stav byl dlouhodobě z pohledu údržby udržitelný.

Druhou velkou změnou je rekonstrukce stávajících cest a jejich způsob hierarchizace tak, jak je tomu v sousední Stromovce. Cesty s rozdílnou důležitostí disponují jiným typem povrchu a měly by vizuálně sjednotit areál Výstaviště s přilehlým parkem Stromovka.

Dalším nově vzniklým významným prvkem jsou dvě terénní modelace, které jsou umístěny v severní části areálu. Větší z nich reaguje na potřebu se odclonit od jiných funkčních ploch a vymezuje zcela nově využitelný prostor pro velké akce. Druhý přírodní amfiteátr uzavírá jednu z nejdůležitějších historických os Výstaviště a poskytuje prostor menšího charakteru k pořádání např. divadelních akcí s areálem historického Výstaviště a dominantou Průmyslového paláce na svém pozadí.

V areálu by mělo taktéž dojít k obnově historické západovýchodní aleje vedoucí ze Stromovky směrem mezi Křižíkovy pavilony, který existovala v době kdy se teprve celý areál Výstaviště začínal formovat.

Lokalita

Praha 7

Datum projektu

projekt 2022

Klient

Hlavní město Praha

Provedené práce

Krajinářský generel

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám