SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Kladno Americká

Návrh cílí nejen na navrhování domů pro bydlení, ale také na nalezení správné identity dané lokality v Kladně.

V historii opomíjené pozemky jsou v kontaktu nádražní budovy a jejího přednádražního prostoru. Navrhujeme tento potenciál využít naplno a lokalitu Kladno Americká prezentovat jako veřejně prostupný development s komorně navrženými komunitními prostory výrazného vizuálu s využitím recyklovaných materiálu původního brownfieldu. Soubor staveb je tak mozaikou architektonických řešení, které jsou svázány použitými materiály a urbanistickým rozmístěním do společné struktury.

Těžištěm návrhu je vytvoření prostorově funkčního celku, který organicky propojuje jednotlivé plochy, sloužící pro volnočasové aktivity, s veřejným prostorem retailu a města.

Základním rysem prostoru je tzv. „urbánní divočina“, která je tvořena stávající vegetací (kterou, v co největší míře, zachováváme a podporujeme její autoregulační schopnosti) a recyklovanými signifikantními prvky – betonové panely, betonová drť a lokální prolákliny (tzv. „mínky“). Tyto prolákliny charakteristické pro oblasti těžby jsou multifunkčním prvkem, který tvoří dočasnou (ve formě suchého poldru) i trvalou vodní hladinu.

Koncept je rozdělen na jednotlivé funkční prostory – komunitní, volnočasové s herními prvky, soukromé aj. Tyto prostory jsou propojeny jednoduchými průchody, které jsou tvořeny cestami připomínající barevné stužky. Hlavním spojujícím prvkem v návaznosti na jednotlivé prostory a okolí je cyklotrasa procházející řešeným územím.

Lokalita

Kladno

Datum projektu

soutěž 2023

Klient

JRD Group a.s.

Generální projektant

architektonické řešení - Boele s.r.o., krajinářské řešení - L&SCAPE s.r.o.

Provedené práce

krajinářské řešení

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám