SL / Reference

Realizace (Veřejné)

Letenské sady – prostor objektu bývalé lanovky

Na pražskou Letnou kdysi vedla lanovka od mostu Císaře Františka Josefa I. (dnešního Štefánikova) z místa dnešní křižovatky v ústí Letenského tunelu. Do provozu byla slavnostně uvedena 31. května 1891 a naposledy sloužila cestujícím 10. listopadu 1916, kdy byl její provoz ukončen. Nicméně těleso a zařízení lanovky zůstalo na svém místě ve svahu. V roce 1922 byla lanovka oficiálně zrušena, ale již v roce 1926 bylo na místě lanovky zprovozněno kryté pohyblivé schodiště, které fungovalo až do roku 1935. Zbytky zařízení lanovky i eskalátoru definitivně zanikly v letech 1949–1951 při výstavbě Letenského tunelu. Zpracovali jsme studii a projekt, který má tuto technickou stavbu důstojně, ale moderním a užitným způsobem připomenout vytvořením vyhlídky a zahrnutím místa do jednotného informačního systému parku Letenské sady.

Letenské sady jsou unikátní parková plocha mající své pevné místo v systému městské zeleně. Řešené nároží je v současné době veřejnou parkovou plochou. Těžištěm je prostor s pozůstatky horní stanice lanovky, kde se nachází torzo ocelového zábradlí, část kamenných schodů a opěrných zídek. Projekt má za úkol vyřešit nové využití tohoto historického místa a vytvořit další z výrazných bodů v Letenských sadech.

Konceptem návrhu řešení prostoru kolem pozůstatků bývalé horní stanice lanovky bylo vytvoření nového vyhlídkového místa a připomenutí historické podoby stanice. V místě vyhlídky je pomocí kamenného pole zpevněn svah a vytvořen terénní stupeň sloužící k posezení a rozhledům. Podoba výsledné úpravy dbá na materiálové rozlišení autentických a repasovaných prvků od nového designu. Vlastní objekt vyhlídky je nasvětlen teplým ambientním LED osvětlením.

Součástí návrhu je také dlouhý lineární ocelový prvek zasazený do terénu, v němž jsou jako memento textově zaznamenány důležité datové milníky a informace týkající se historie lanové dráhy.

Lokalita

Letenské sady, Praha 7

Datum projektu

projekt 2016 - 2018, realizace 2019

Klient

Magistrát hl. m. Prahy

Generální projektant

Šmídová Landscape Architects, s.r.o.

Provedené práce

Konverze torza původní stanice lanovky na vyhlídku

Spolupráce

stavební podpora: K. Lorenz, statické řešení: K. Lorenz st., stavební průzkumy: NV Engineering, rozpočtové práce: Questima, zásady organizace výstavby: H. Holakovská, vizualizace: neoVISUAL

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám