SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

MEHRIN / MORAVSKÉ ŽIDOVSKÉ MUZEUM / 1. místo v mezinárodní soutěži

Krajinářské řešení vychází ze specifik jihomoravské přírody. Vytváříme živý veřejný prostor v centru města, který bude zároveň kulturně i sociálně inkluzivní. Je určen jak návštěvníkům muzea, tak obyvatelům města, kteří tudy budou jen procházet, nebo se zastaví na kávu.

Srdcem návrhu je atrium nabízející poklidnou atmosféru, která je v kontrastu k životem pulzujícímu městu okolo. Atrium bude sloužit jako venkovní prostor knihovny, kde si bude možné sednout do stínu dubu (Quercus cerris – dub cer), jehož dlouhověkost symbolizuje propojení minulosti s budoucností. Nerovnoměrné rozmístění dlážděných ploch v plochách zeleně zase odkazuje na množství různých směrů, jimiž Židé odešli nebo byli nuceni odejít. Vodní prvek opět rozvíjí motiv (zlatého) kruhu. Ve vstupním parteru odlišujeme klidnou parkovou zónu za muzeem v blízkosti kavárny, která bude v budoucnu napojena na sousední park. Přední část navazuje na projekt rekonstrukce objektu v Benešově ulici a umožní aktivní pohyb chodců.

Oběma plochám dominuje borovice černá (Pinus nigra ssp. pallasiana) představující pojítko mezi jižní Moravou a Blízkým Východem. Střešní výsadby vytváří další pomyslný kruh přírodního charakteru tvořený místními druhy bylin a trav.

Zpracovatel: Kengo Kuma And Associates (JAP) / Paris Office, AED Projekt, L&SCAPE

Lokalita

Brno

Datum projektu

mezinárodní soutěž 2022 / 1. místo

Klient

Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, Martin Reiner

Provedené práce

architektonicko – urbanistická soutěž na řešení nové budovy muzea, Brno

Spolupráce

požární bezpečnost: AMPeng, statika: Němec Polák, náklady: Martin Hvězda, akustika: AVETON, poradenství a udržitelný rozvoj: Grinity, TZB: Stantec, dopravní řešení: European Transportation Consultancy, externí konzultant: David Korecký

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám