SL / Reference

Projekt (Soukromé)

Nová budova kanceláří a skladů Fyzikálního ústavu AV ČR, Praha

Uliční prostor

Krajinářské řešení v uličním parteru spočívá pokračování již stávajícího jedno druhového pravidelného stromořadí, nyní ale již v nepravidelném rastru s doplněním dalších druhů.

 

Vstup

Prostor u vstupu do budovy a prostor ve vnitrobloku vnímáme jako centra řešeného území. Prvně jmenovaný prostor je řešen jako více dynamický a průchozí, navrhovaná vegetace vytvoří mírné, spíš psychologické oddělení od ulice. Navrhujeme směs trvalek a travin doplněnou solitérními keři. Ty vytváří pevnou strukturu porostu.

 

Vnitroblok

S obdobnými prvky pracujeme i ve vnitrobloku, který však bude fungovat jako klidový prostor. Zdejší vegetace je stejně vysoká, ale zároveň jsou v ní umístěny i malé, vícekmenné stromy.

 

Střechy

Na výsadby trvalek a travin svým charakterem navazuje i střešní vegetace. Zde volíme v rámci certifikace BROOF(t3) nenáročnou extenzivní střechu s rozchodníkovou směsí, která bude schopna autoregulace s minimální údržbou.

Lokalita

Praha 8

Datum projektu

projekt 2024

Klient

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Generální projektant

Bogle Architects s.r.o. (architektonický návrh), Energy Benefit Centre a.s. (HIP)

Provedené práce

krajinářské řešení

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám