SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Nový Eden / Dům Prahy 10

Koncepce soutěžního návrhu spočívá v myšlence vytvoření nové budovy orientované do budoucnosti, místa pro inkluzivní komunitu, kulturního centra, které je otevřené a po celý den aktivně využívané k několika různým účelům. Budova volně přechází do zeleně. Hranice mezi venkem a vnitřkem je transparentní téměř neznatelná. Celkový krajinářský koncept navazujícího veřejného prostoru pak dělí prostor na funkční zóny, tak aby byl prostor snadno čitelný pro uživatele a působil dojmem něčeho známého a lehce užívaného. Cílem efektivního hospodaření s dešťovou vodou je minimalizovat její odtok do kanalizace a současně maximalizovat její znovupoužití v místě spadu. Využití dešťové vody pro zlepšení růstových podmínek dřevin a vegetace je jednoduché řešení a má dlouhodobý ekonomický benefit. Primární efekt je vytvoření dlouhověké a perspektivní vegetace a je doprovázen zlepšením mikroklimatu ve městě a zdraví jeho obyvatel.

Autor budovy: Andrea Ravagnani Architects (ITA), rvarch.eu

Lokalita

Praha 10

Datum projektu

soutěž 2022 / postup do 2. kola

Klient

městská část Praha 10

Generální projektant

Andrea Ravagnani Architects (ITA), Šmídová Landscape Architects

Provedené práce

architektonicko – urbanistická soutěž na řešení nového Edenu, Praha – Vršovice

Spolupráce

dopravní řešení: European Transportation Consultancy, technická podpora: DELTAPLAN

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám