SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Nový most přes řeku Svitavu, Brno / 1. místo v mezinárodní soutěži

Krajinářské řešení organicky pracuje s tvarem břehů a vrací jim jejich biologickou hodnotu, řece umožňujeme její přirozený rozliv. Divokost a přirozenost místa vytvoří protipól jinak velmi urbanizované a pozměněné krajiny města. V návrhu vegetace pracujeme s tématem geografické zonace s přechodem od měkkého luku, přes tvrdý luk až po městskou variantu dubohabřiny s cíleným doplněním nepůvodních dřevin.

Celkově bude plocha parku ponechána řízené sukcesi (s podporou spontánně vznikající vegetace), jen ve vybraných exponovaných plochách budou bylino-travní společenstva cíleně vysety. V takto divokém prostředí pak vysazené dřeviny vytvářejí výraznou liniovou strukturu, mimo jich však předpokládáme rozvoj dalších spontánních druhů dřevin, např. vrby jívy. Městská divokost přináší hodnotu nejen pro lidi, ale i pro další organismy.

Autor mostu: William Matthews Associates (UK)

Lokalita

Brno

Datum projektu

soutěž 2022 / 1. místo v mezinárodní soutěži

Klient

Město Brno

Generální projektant

William Matthews Associates (UK), L&SCAPE

Provedené práce

Architektonicko – urbanistická soutěž na řešení přemostění řeky Svitavy včetně koncepčního řešení přilehlého veřejného prostranství nábřeží řeky Svitavy a protipovodňových opatření.

Spolupráce

Ekologie a biodiverzita: Mgr. Jan Albert Šturma

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám