SL / Reference

Realizace (Veřejné)

OAKS Prague – biofiltry

V částech areálu golfového hřiště, kde jsou povrchové a průsakové drenáže svedeny do malých vodních toků, jsou navrženy biotechnologické denitrifikační reaktory, stručně označené jako biofiltry. Tyto prvky se starají o přirozenou úpravu drenážované vody z budoucího hřiště a slouží k odbourávání přebytečných živin, které by jinak zatěžovaly navazující vodní biotopy (potok, rybníky, nivy apod.). Jedná se vesměs o technickou stavbu zahrnující různé sedimentační jímky, potrubní systémy, revizní šachtice a hydroizolace. Nicméně obsypem štěrku a substráty a následně osázením mokřadními rostlinami a osetím travním semenem jsou ve finále tyto stavby pohledově zcela skryty, a naopak se po určitém čase plně zapojí do přírodního prostředí. V celém areálu Oaks Prague se nachází 10 takovýchto zařízení, které fungují bez jakýchkoli dalších energií, tedy pouze díky gravitaci (spádu). Jejich údržba spočívá v občasné kontrole sedimentačních šachet a v řádu desítek let v případné výměně některých plnících substrátů v jejich ložích.

Biofiltry budou širokospektrálně ochuzovat drenážované vody o navázané nečistoty a především živiny. V závislosti na typu biofiltru se jejich povrch substrátu bude po plném zprovoznění osazovat mokřadními rostlinami nebo přímo zatravňovat.

Lokalita

Nebřenice

Datum projektu

realizace 2018

Klient

ARENDON

Provedené práce

krajinářská architektura / biofiltry

Spolupráce

koncepce biofiltrů: Dekonta

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám