SL / Reference

Soutěž

PROMĚNA SADU DR. MILADY HORÁKOVÉ / OSTRAVA

Park je přirozenou součástí kulturního domu a koncertního sálu.

Umění je nedílnou součástí parku – sochy vytvářejí identitu parku Dr. Milady Horákové.

Lidé žijí uměním.

Přístavbou koncertního sálu významně posiluje kulturní vý­znam zdejšího prostoru. Ten je orientován do parku a park je jeho přirozeným pokračováním. Centrum parku směřujeme právě k němu.

Stávající hlavní osu parku, zakončenou vodním prvkem ponecháváme, navíc doplňujeme vedlejší osy spojující důležité směry a romantickou stezku ve tvaru stužky, která propojuje jednotlivé sochy a nechává chodci vychutnat různé atmosféry parku. V návaznosti na existenci židovského hřbitova pracujeme s tvarem kruhu jako symbolem věčnosti.

Vytvořením informačního systému na bázi QR kódů zpřístupňujeme stávající sochařské objekty ve­řejnosti, umožňujeme tvorbu nových virtuálních uměleckých objektů i propojení s kulturními akcemi v koncertním sálu.

Nově do parku doplňujeme herní plastiku Milady Horákové v monumentálním měřítku – abstraktní portrét sestavený z geometrických segmentů.

Nedílnou součástí návrhu je důraz na ekologii. Proto zde pracujeme s celou řadou biotopů – od vodní plo­chy a keřových struktur přes shluky mrtvého dřeva po bylino-travní porosty. Park musí umožňovat aktivní využití i existenci ekologicky hodnotných prvků.

Lokalita

Ostrava

Datum projektu

soutěž 2022

Klient

Statutární město Ostrava

Provedené práce

koncepční řešení parku a návazného okolí

Spolupráce

vizualizace: neoVISUAL, plastiky: Skull Studio, dopravní řešení: ETC, ekologie: Jan Šturma, vodohospodářská část: MV Projekt

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám