SL / Reference

Studie (Veřejné)

Studie řešení území náplavky, kotviště a stezky kolem řeky Ohře, Sokolov

Kontext

Studie především prověřuje možnosti v řešených územích a nabízí varianty řešení dle územních limitů a potenciálů.

Propojení

Návrh pracuje se širším kontextem a zapojením nových funkcí a příležitostí k vzájemnému propojení sociálních i biologických interakcí.

Důležitá je také prostupnost v řešených územích a vzájemné vazby s centrem města i vodou.

Biodiverzita

Zásahy do území jsou vedeny formou intervencí do stávajícího prostředí tak, aby kromě zobytnění pro lidi zároveň byly vytvořeny také vhodné podmínky ke vzniku a rozvoji jak nových, tak stávajících biotopů.

 

Lokalita A je koryto Lobezského potoka od městského úřadu po ústí potoka do Ohře. Cílem je zrevitalizovat a částečně zpřístupnit břehy potoka a vytvořit tak další zelenou osu města formou lineárního parku podél toku.

Lokalita B je nábřeží řeky Ohře od podmostí pod silničním mostem (silnice II / 210) až po podmostí silničního mostu Kraslická. Cílem je zrevitalizovat a zpřístupnit břeh pro účely rekreace, tj. zbudování pobytových ploch a ploch pro aktivity, umístění mobiliáře a dalších prvků tak, aby se dodržely limity Povodí. V rámci nábřeží je žádoucí také zbudování kotviště pro vodáky a pohledové zakrytí parovodu.

Lokalita C jsou říční ostrovy mezi Krejcarovou lávkou a silničním mostem Kraslická. Cílem je ponechat tyto ostrovy dostupné převážně pro faunu a floru a optimalizovat zde podmínky pro hnízdění a rozvoj biotopů.

Lokalita

Sokolov

Datum projektu

studie 2024

Klient

Město Sokolov

Generální projektant

L&SCAPE s.r.o.

Provedené práce

Koncepční řešení území

Spolupráce

Ekologie a biodiverzita: Mgr. Jan Albert Šturma, hydrologie: MV Projekt

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám