SL / Reference

Projekt (Veřejné)

Terminál veřejné osobní dopravy, Jablonec nad Nisou

Řešení návazného okolí k nově vznikajícímu dopravnímu terminálu je nedílnou součástí zadání, které má za cíl kultivovat prostor jak pro návštěvníky vlastního terminálu, tak zejména pro obyvatele města.

Cílem řešení je prostor zobytnit a zatraktivnit pro volnočasové využití tak, aby ho mohli návštěvníci využívat nejen při čekání na tramvaj či autobus.

 

Hlavním tématem řešeného prostoru je zvýraznění toku Lužické Nisy a navazující lineární řešení terénů spolu se začleněním nové tramvajové trasy včetně nového mostu. Oba dva břehy zprůchodňujeme podél toku.

 

V návrhu pracujeme s místními materiály a vegetací, neměníme odtokové poměry řeky a využíváme stávající morfologii terénu.

Pravý břeh vnímáme jako více urbánní v návaznosti na terminál, vytváříme zde významnou pobytovou plochu u řeky a doplňujeme schodiště spojující úroveň terminálu s úrovní u řeky.

Levý břeh je pak výrazněji parkový, měkký, s páteřním kamenným chodníkem a velkorysými kamennými stupni k řece.

Signifikantní prvek návrhu tvoří most přes řeku Nisu, vycházející z tvarosloví nově navržených objektů terminálu a umožňující rychlý pohyb z nástupišť do ulice 5. května a zpět. Mostní těleso je ve své podstatě řešeno jako dopravní stavba pro nově navrženou tramvajovou smyčku, nicméně je pojato jako veřejný předprostor s velkými stromy a mobiliářem připomínající kobercový běhoun, který bude sloužit i pro pěší. Podmostí s bouldrovou stěnou, jež je pojednáno ve výrazně žluté barvě pro výtvarné propojení obou břehů, je podchozí na obou svých březích. Jako zajímavý moment je otvor v mostovce umožňující průhled do podmostí z důvodu lepší sociální kontroly místa.

Lokalita

Jablonec nad Nisou

Datum projektu

projekt 2023

Klient

město Jablonec nad Nisou

Generální projektant

DMNK, s.r.o., L&SCAPE, s.r.o.

Provedené práce

krajinářská architektura

Spolupráce

stavební část: DOMYJINAK inženýři, s.r.o., biologie: Mgr. Jan Albert Šturma, mostní konstrukce: Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám