SL / Reference

Projekt (Soukromé)

USCE Tower Two Belgrade

Studie krajinářského řešení okolí novostavby kancelářské budovy Tower Two je založena na kontrastu moderní architektury a velkých ploch extenzivní trvalkové vegetace, která je prostupná velkoformátovými nášlapnými deskami.

Extenzivní trvalkové směsi jsou navrženy na rozsáhlých plochách na konstrukci. Směsi sestávají téměř výhradně z evropských botanických druhů s převážně zastoupenými domácími druhy. Trvalková směs by měla mít celoroční účinek, takže neobsahuje jen kvetoucí rostliny, ale i rostliny s okrasnými listy stejně jako rostliny s nápadnými podzimními plody, stálezelené trvalky a rostliny, které v zimě tvoří objemové struktury. Extenzivní směs není bezúdržbová, nicméně potřeba údržby je výrazně nižší než u konvenčních trvalkových záhonů. Do výsadeb je zasahováno pouze v případě potřeby nebo v reakci na aktuální změny, a to především díky výběru domácích druhů, které připomínají přirozená rostlinná společenství s funkční autoregulací a společenskou schopností rostlin, kde by se vztahy mezi rostlinami měly v průběhu času měnit a upravovat. Není potřeba umělé hnojení a zavlažování. Sortiment je také vybrán s ohledem na ekologický aspekt. Díky minimální údržbě mají rostliny šanci rozvinout nejen květy, ale také semena, která dozrávají a přirozeně vyschnou. Květinové záhony dávají potravu a přístřeší mnoha živočichům. Suché stonky, dutiny a štěrbiny jsou vhodnými místy pro přezimování bezobratlých. Zralé plody a suché klasy slouží jako potrava a prostředí pro malé ptáky na podzim a zimu. Květinové záhony mohou dokonce sloužit jako úkryt pro králíky a bažanty. Rozmanitost kvetoucích druhů slouží jako zdroj potravin pro včely, čmeláky, motýly a další hmyz. Extenzivní záhony mají podobnou funkci jako louka a přispívají ke zvýšení biodiverzity města. V neposlední řadě je velmi důležitá vizuální atraktivita takové směsi. Vychází z dynamické rovnováhy a přirozené krásy životního cyklu rostlin. Také podporuje obecné pochopení širších vztahů v přírodě.

Lokalita

Bělehrad (Srbsko)

Datum projektu

projekt 2016

Klient

soukromá osoba

Generální projektant

Chapman Taylor

Provedené práce

krajinářská architektura

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám