SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Zámecký park Ostrava – Poruba

Porubský zámecký park je jedinečná přírodní plocha na jižním okraji Poruby, jejíž součástí je objekt Zámku Poruba. Unikátnost tohoto městského parku spočívá v jeho výrazné morfologii, kdy je vklíněn mezi sídliště, vodní plochu rybníka a velkolepou hmotu Porubského oblouku. Je sevřen dvěma poměrně frekventovanými dopravními tahy, které tuto lokalitu vymezují. Jižní komunikace navíc znemožňuje přímé napojení parku na rekreační část rybníka, což považujeme za velmi nešťastné.

 

Návrh regenerace území reaguje na stávající nedůstojné prostředí s rušivými prvky, které před návštěvníky tlumíme a vizuálně zakrýváme. Cílem je vytvořit z prostoru smysluplný celek, propojit celé řešené území a označit ho Porubským parkem. Návrhem vytváříme silné vazby mezi parkem a prostorem oblouku a mezi severovýchodní obytnou částí směrem k rybníku. Významné prvky jako kulturní památka – Oblouk, hodnotné dřeviny v parku a rybník s potokem jsou dominantami, které v území respektujeme a podporujeme.

Lokalita

Ostrava

Datum projektu

soutěž 2020

Klient

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Provedené práce

koncepční řešení zámeckého parku a návazného okolí

Spolupráce

vizualizace: neoVISUAL

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám