SL / Novinky

1/7/2022

Vnitroblok / časopis ASB #124 2022

Na místě bývalého průmyslového areálu Tesla v pražských Vršovicích před lety vyrostl bytový dům 4BLOK. Za jeho zdmi se skrývá překvapivě velkorysý prostor sdíleného vnitrobloku.

Bytový dům 4BLOK, za jehož architektonickým řešením stojí ateliér Chmelař architekti, navazuje svým měřítkem i objemem na okolní blokovou zástavbu. Ve Vršovické ulici dodrželi architekti výškovou hladinu staveb, kolmo na tuto ulici budova stoupá zároveň s terénem a v severozápadním rohu její hmota graduje. V parteru domu jsou umístěny komerční jednotky aktivující život v ulici. Blok bytových domů není uzavřen, prolukami ve hmotě objektu je zabezpečen přívod denního světla a kontakt s okolím. Díky tomu nevznikl stinný dvůr, jaký mívají domy v klasické blokové zástavbě.

Dvůr pro malé i velké

Autorem krajinářského řešení vnitrobloku a pásů veřejné zeleně v uličním parteru je ateliér Šmídová Landscape Architects. Ulice přiléhající k bytovému domu byly doplněny stromořadími, prostory v jednotlivých ulicích jsou pak výrazně odlišeny podrosty. Ty vycházejí z extenzivních trvalkových směsí odolných vůči městskému prostředí. Vnitroblok je koncipován jako plocha vyhrazené zeleně určené pro všechny obyvatele bytového domu. Nejvýraznějším designovým prvkem centrální travnaté plochy jsou nášlapné dlaždice s rozestupy, které jsou porostlé pásy trávníku, okrasných travin a stromy. Díky tomu prostor působí velmi lehce a vzdušně. Dvůr je doplněn mobiliářem a herními prvky pro děti. Soukromé zahrádky ve vnitrobloku jsou odděleny drátěnými ploty a gabionovými koši s výsadbou popínavých rostlin. Koncept vegetačních úprav doplňují velké střešní zatravněné terasy. Díky spolupráci architekta a krajinářského architekta se ve Vršovicích podařilo docílit řešení, které obdivuhodným způsobem propojuje bytový dům s exteriérem a dosahuje příznivého efektu pro komunitní život jeho obyvatel.

  • Architekt bytového domu: Chmelař Architekti
  • Krajinářský architekt: Šmídová Landscape Architects
  • Developer: Crestyl
  • Projekt: 2012 – 2016
  • Realizace: 2017

Text: Jolana Říhová, Foto: Yellowcircle

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám