SL / Reference

Soutěž

NÁVRH SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích nově navrhujeme jako krásné a obytné parkové náměstí, místo, které rozvíjí své historické utváření, a ve kterém je příjemné se pohybovat a trávit čas. Docilujeme toho především organizací prostoru, doplněním menších měřítek a potlačením nakupené monumentality stávajících budov. Náš návrh reaguje na historické fenomény, ale i na zásadní funkční problémy a potřeby uživatelů náměstí. Návrhem navazujeme na stávající park v hradebním okruhu a definujeme konkrétní lokality, artikulujeme jednotlivá místa a nabízíme tak uživatelům k objevování a užívání novou pobytovou topologii. Potvrzujeme funkci jakéhosi transferia. Především ale vytváříme nový “obývací pokoj” města.

Hlavní plochu u muzea nově řešíme jako náměstí osázené rastrem stromů, které zajistí stín a pobytovou kvalitu. Předprostor muzea otevíráme, přičemž jeho dominantou zůstávají stávající katalpy. Plocha trávníku kolem muzea pak prostor odlišuje oproti velkorysému náměstí. Podél nově otevřené Mlýnské strouhy navazujeme nepravidelnou výsadbou na volnou vegetaci zeleného pásu podél strouhy, na místě budoucí galerie pak pracujeme s dočasnou výsadbou osik — rychle rostoucí a zároveň krátkověké dřeviny, jejichž jemné listy vytváří kontrast velkolistým druhům na náměstí.

Lokalita

České Budějovice

Datum projektu

soutěž 2022

Klient

město České Budějovice

Generální projektant

Aoc architekti

Provedené práce

krajinářská architektura

Spolupráce

Aoc architekti, Šmídová Landscape Architects

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám