SL / Reference

Realizace (Veřejné)

Obnova Podzámecké zahrady v Kroměříži

Hlavním cílem projektu je obnova vybraných prvků krajinářské památky nacházející se u Arcibiskupského zámku v Kroměříži a celková revitalizace rozvětveného systému vodních toků. Nedílnou součástí řešení je zachování a stabilizace současné podoby zahrady, která vznikala kontinuálním vývojem a postupným vkládáním nových prvků různých slohových období. Vodotečím a vodním plochám je navracena zpět jejich původní podoba s doplněním prvků nezbytných k jejich fungování. Součástí je i projekt restaurátorské obnovy historického objektu Pompejánské kolonády a nedaleké kamenné kruhové kašny. Práce na projektu vyžadovala studium vstupních podkladů včetně obsáhlé sbírky historických fotografií. Podkladem byly také odborné stavebně-technické průzkumy a laboratorní analýzy, stejně tak jako konzultace s odborníky z různých oborů, na čemž si zakládáme.

Součástí je i návrh revitalizace chovných zařízení vodního ptactva včetně autorského designu modulárních budek pro vodní ptáky. Na několika místech zahrady jsme navrhli nová mola ke zpřístupnění vody.

Lokalita

Kroměříž

Datum projektu

projekt 2017, realizace 2022

Klient

Arcibiskupství olomoucké

Spolupráce

geodetické zaměření: Jurisgeo, vodohospodářská část: MV Projekt, stavební průzkumy: NV Engineering, statické řešení: STATIKA Olomouc, restaurátorské průzkumy: R. Surma, R. Tikal, Houska & Douda, vizualizace: neoVISUAL

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám