SL / Reference

Realizace (Veřejné)

Smetanovo náměstí, Roudnice nad Labem

Smetanovo náměstí, plnící v současné době funkci zanedbané veřejné zeleně uprostřed obytné části města, je ze všech čtyř stran vymezeno přiléhajícími komunikacemi. V současnosti ale není obyvateli města intenzivně využíváno, a proto město přistoupilo k návrhu nového veřejného prostranství, jež posílí jeho funkčnost a přitáhne více uživatelů z okolí.

Na pozemku se nyní nachází špatně udržovaná nízká zeleň s relikty původních cihelných konstrukcí, letité vzrostlé dřeviny byly kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstraněny a byly nahrazeny výsadbou novou.

Návrh obnovy prostranství spočívá zejména v revitalizaci zeleně, umístění nové páteřní parkové cesty s bustou T. G. Masaryka a vytvoření několika lokálních pobytových ploch.

Výběr nové vegetace jako nové vizuální identity je inspirován přírodou Českého Středohoří, použité přírodní materiály a celková barevnost byly voleny střídmě a předvídatelně.

V návrhu je použito symboliky původního rudného pramene a iniciál Bedřicha Smetany, po kterých park nese své jméno

Lokalita

Roudnice nad Labem

Datum projektu

projekt 2021, realizace 2022

Klient

město Roudnice nad Labem

Generální projektant

Šmídová Landscape Architects

Provedené práce

Řešení celkové revitalizace území vč. vegetace, zpevněných ploch a cestní sítě, areálového osvětlení a doplnění mobiliáře

Spolupráce

vizualizace: neoVISUAL, elektro: Draconis, dopravní řešení: VIA – projektový dopravní ateliér, zásady organizace výstavby: H. Holakovská, rozpočtové práce: V. Mrázek

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám