SL / Reference

Realizace (Veřejné)

Smetanovo náměstí, Roudnice nad Labem

Smetanovo náměstí, plnící v současné době funkci zanedbané veřejné zeleně uprostřed obytné části města, je ze všech čtyř stran vymezeno přiléhajícími komunikacemi. V současnosti ale není obyvateli města intenzivně využíváno, a proto město přistoupilo k návrhu nového veřejného prostranství, jež posílí jeho funkčnost a přitáhne více uživatelů z okolí.

Na pozemku se nyní nachází špatně udržovaná nízká zeleň s relikty původních cihelných konstrukcí, letité vzrostlé dřeviny byly kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstraněny a byly nahrazeny výsadbou novou.

Návrh obnovy prostranství spočívá zejména v revitalizaci zeleně, umístění nové páteřní parkové cesty s bustou T. G. Masaryka a vytvoření několika lokálních pobytových ploch.

Výběr nové vegetace jako nové vizuální identity je inspirován přírodou Českého Středohoří, použité přírodní materiály a celková barevnost byly voleny střídmě a předvídatelně.

V návrhu je použito symboliky původního rudného pramene a iniciál Bedřicha Smetany, po kterých park nese své jméno

Lokalita

Roudnice nad Labem

Datum projektu

projekt 2021, realizace 09/2022-04/2023

Klient

město Roudnice nad Labem

Generální projektant

Šmídová Landscape Architects / nyní L&SCAPE

Provedené práce

Řešení celkové revitalizace území vč. vegetace, zpevněných ploch a cestní sítě, areálového osvětlení a doplnění mobiliáře

Spolupráce

vizualizace: neoVISUAL, elektro: Draconis, dopravní řešení: VIA – projektový dopravní ateliér, zásady organizace výstavby: H. Holakovská, rozpočtové práce: V. Mrázek

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám