SL / Reference

Soutěž (Veřejné)

Terminál vysokorychlostní trati Jihlava (VRT)

Soutěžní zadání

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu nového železničního terminálu Jihlava VRT a souvisejících objektů, které budou součástí úseku vysokorychlostní trati VRT Vysočina fáze II ze Světlé nad Sázavou do Velké Bíteše na trase z Prahy do Brna. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod Kraje Vysočina pro dojíždění do Prahy, Brna, případně Berlína, Bratislavy, Vídně nebo Budapešti.

Terminál by měl svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě VRT napojí na evropskou železniční síť.

 

Terminál je pokorně zasazen do Vysočiny, vytváří bránu do Jihlavy. Je umístěn s respektem ke krajině a na základě analýzy jejích hodnot. Díky kompaktnímu řešení zůstává okolní příroda v maximální míře zachována. Cyklostezka doplňuje chybějící propojení stávajících tras, sleduje trasu Zlatého potoka, kde pro cestující vytváříme vodní krajinu s mokřady s tůněmi.

Všechny druhy dopravy jsou propojeny na jednom místě a jsou tak maximálně zkráceny přestupní vazby. V první etapě bude zrealizována pouze budova terminálu s odbavovací halou, nástupišti, hromadnými garážemi a přístupovými komunikacemi, okolní příroda bude zachována s doplněním nových funkcí. Průchod pod dálnicí je vytvořen opět pro lidi i pro zvěř.

Centrálním prostorem terminálu je odbavovací hala, která propojuje všechny módy dopravy a slouží jako hlavní tranzitní prostor. Lineární charakter haly cestující přirozeně navádí k jednotlivým cílům. Krytý prostor umožňuje maximální komfort přestupů.

Most vytváří nový orientační bod na dálnici Praha – Brno. Je navržen jako nejvhodnější pro dynamické zatížení generované vlakovou dopravou, má nízkou konstrukční výšku s ohledem na podjezdné profily a je ekonomicky výhodný. Estakáda navazuje na architekturu mostu a vytváří subtilní linku v krajině.

 

Vegetace je nezbytnou součástí budovy terminálu – popínavky na fasádě, střešní vegetace na schodištích i na střeše parkoviště.

Tvoříme velkorysý gradient biotopů pro zvěř, tedy různých venkovních prostor pro člověka. Místa se vzrostlou vegetací i otevřené krajiny. Respektujeme gradient voda – vlhko – mezické stanoviště – sucho. Pcháčové louky / tužebníková lada – bezkolencové louky – trojštětové / ovsíkové louky – smilkové louky. Zachováváme relikty kulturní krajiny, vzrostlé duby.

Vytváříme terminál VRT na Vysočině.

Jeden z bodů vyjádření poroty: Porota ocenila krajinářské řešení respektující morfologii a biokoridor.

Lokalita

Jihlava

Datum projektu

soutěž 2024

Klient

Správa železnic, státní organizace

Generální projektant

dh architekti s.r.o.

Provedené práce

krajinářská architektura

Spolupráce

krajinářské řešení: L&SCAPE, s.r.o., konstrukční řešení: František Denk, Ondřej Pavlát, dopravní řešení: Květoslav Syrový (Syrový – dopravní ateliér), Václav Pivoňka (Atelier PROMIKA), biologie: Mgr. Jan Albert Šturma, vizualizace: VIZE renderings

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám